Name Ascendent Descendent Team Ascendent Descendent Grouping Ascendent Descendent Discipline Ascendent Descendent
Manuel Gorkiewicz Group L, Apr. 2020 - Sept. 2020 Art
Julia Obleitner Group L, Apr. 2020 - Sept. 2020 Architecture
Helvijs Savickis Group L, Apr. 2020 - Sept. 2020 Architecture
Emilia Škarnulytė Group L, Apr. 2020 - Sept. 2020 Art
Ting-Jung Chen Group XLIX, Sept. 2019 - Mar. 2020 Art
Veronika Eberhart Group XLIX, Sept. 2019 - Mar. 2020 Art
Jakob Sellaoui Group XLIX, Sept. 2019 - Mar. 2020 Architecture
Ovidiu Anton Group XLVIII, Apr. 2019 – Sept. 2019 Art
Peter Behrbohm Flying Holes Group XLVIII, Apr. 2019 – Sept. 2019 Architecture
Markus Buehler Flying Holes Group XLVIII, Apr. 2019 – Sept. 2019 Architecture
Jehee Park Group XLVIII, Apr. 2019 – Sept. 2019 Art
Eva Engelbert Group XLVII, Oct. 2018 – Mar. 2019 Art
Philipp Timischl Group XLVII, Oct. 2018 – Mar. 2019 Art
Jenni Tischer Group XLVII, Oct. 2018 – Mar. 2019 Art
Gerry Bibby Group XLVI, Apr 2018 - Sep 2018 Art